Archive

Ux Personaları Oluşturma

Ux Personaları Oluşturma UX persona, hedef kullanıcıların temsilini sağlayan kurgusal karakterlerdir. Belirli bir kullanıcı grubunu tanımlamak ve onların ihtiyaçlarını, hedeflerini, davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için kullanılır. Persona oluşturulması, tasarım sürecinde kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsemek için önemlidir. 1. Araştırma ve Veri Toplama: Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak için ...